Velkommen til oss

Vi holder til i Smedsrud Grendehus på Langhus og har fine og ujålete innearealer med god plass og et mangfold av aktiviteter.

Hverdagen i Hjertegryta

Hverdagsaktiviteter utgjør en stor del av barnehagedagen. Hverdagsaktiviteter er det som rutinemessig gjentar seg hver dag i barnehagen, og hvordan disse aktivitetene planlegges og gjennomføres […]

Våre voksne

I barnehagen vår treffer dere engasjerte voksne som brenner for barna deres. Vi har en stabil personalgruppe der flere av de ansatte har lang yrkeserfaring […]

Våre verdier

Våre verdier er TRYGGHET, VENNSKAP og HARMONI. Dette synes vi er viktig for barns utvikling til å bli trygge, selvstendige barn som tar gode avgjørelser. Les mer…