07.00 – 17.00

Vi følger kommunenes skolerute med fem (5) planleggingsdager. Ellers er barnehagen åpen i høst- og vinterferien, og holder stengt jul, påske og tre (3) uker på sommeren.

Planleggingsdager

Barnehageåret 2024/2025 vil ha følgende planleggingsdager:

• Torsdag 15. august

• Fredag 16. august

• Fredag 15. november

• Torsdag 2. januar

• Tirsdag 22.april

Disse datoene er barnehagen stengt og vi bruker dagene på kursing, planlegging, studiebesøk eller andre relevante aktiviteter.

Ferier

I barnehageåret 2023/2024 vil barnehagen holde stengt følgende datoer:

• Juleferie: Siste dag før jul er 22. desember – Første dag etter nyttår er 03. januar

• Påskeferie: Siste dag før påske er 22. mars – Første dag etter påske er 02. april

• Sommerferie: fom. 08. juli – tom. 26. juli

I barnehageåret 2024/2025 vil barnehagen holde stengt følgende datoer utover nasjonale helligdager:

• Juleferie: Siste dag før jul er 23. desember – Første dag etter nyttår er 03. januar

• Påskeferie: Siste dag før påske er 15.april – Første dag etter påske er 23. april

• Sommerferie: fom. 07. juli – tom. 25. juli