I år fyller Hjertegryta barnehage 50 år og det feiret vi med en sommerfest ute i hagen med foreldre, søsken, besteforeldre og naboer i Smedsrud grendelag.

Les saken omtalt i Østlandets blad her: [ekstern link]

FLERE GENERASJONER: Både søsken, foreldre og besteforeldre deltok på feiringen. 

Litt historikk

Barnehagen ble startet i 1974 av Langhus husmorlag og holdt opprinnelig til i grendehuset Jettegryta 1 på Bøleråsen. Barnehagen het den gangen Jettegrtya. Til Smedsrud grendehus kom vi i 2011, og byttet navn til Hjertegryta i 2018. Husmorlaget har siden den gang også byttet navn – til Langhus Kvinne- og Familieforbund, som er et lokallag av Norges Kvinne og Familieforbund.

Rundt omkring i landet er det mange barnehager som ble startet av nettopp et lokalt Husmorlag. I mange kommuner var det faktisk Husmorlaget som startet med barnehage først og spilte dermed en viktig rolle i etableringen av full barnehagedekning. Flere av disse er nå overtatt av enten kommunale eller andre private aktører, men fremdeles er det en del av lokallagene som driver ideelle private barnehager, slik som vi her på Langhus.

50 nye år!

Hjertegryta er en av få små barnehager som er igjen i kommunen og med våre 28 plasser er vi den eneste barnehagen på Langhus med færre enn 50 barn. Vi ønsker å være en barnehage som har rom for alle og gjør det beste for hver enkelt. Vi er opptatt av å gi barna sosial kompetanse og jobber mye i små grupper og leker på tvers av aldre så de store kan hjelpe de små, og de små kan lære av de store.

Vi trives godt her på toppen av Tussestien blant de høye furutrærne, skjermet for biltrafikk og med mange turmuligheter i nærområdet. Og ønsker å være et positivt bidrag i lokalsamfunnet også de neste 50 årene!  

HOPPESLOTT: Her koste barna seg under feiringen.
HOPPESLOTT: Her koste barna seg under feiringen.