Bjørnehiet er småbarnsavdelingen i Hjertegryta barnehage. Her har vi 10 barn i alderen 1-3 år.

Vi legger stor vekt på å se hvert barn og være trygge, tilstedeværende voksne. Derfor tilbringer vi mye tid på gulvet og deltar aktivt i lek og sosialt samspill med barna.

Gjennom året har vi ulike temaer og aktiviteter knyttet til det aktuelle tema. Barna skal oppleve mestringsfølelse og værer en del av et inkluderende fellesskap i barnehagen.

I Hjertegryta barnehage har de voksne god tid til barna. Vi ønsker å bidra til at barna får en god og trygg start i barnehagen, og tilrettelegger for god utvikling og utfoldelse.