Hjertegryta barnehage har de voksne god tid til barna. Vi ønsker å bidra til at barna får en god og trygg start i barnehagen, og tilrettelegger for god utvikling og utfoldelse.

Vi har stabile, kreative og dyktige ansatte.

Vi voksne har som mål å gi barna trygghet, gi rom for glede og humor, være aktivt til stede i barnas lek ved å observere, lytte og delta. Vi skal gi varme og omsorg til det enkelte barn og gi rom for undring, kunnskap og mestring.

Vi har også en engasjert foreldregruppe med et godt samarbeid og har fått meget gode resultater på brukerundersøkelser.