Hjertegryta barnehage er en liten privat barnehage som eies av Langhus Kvinne- og familieforbund, som har mer enn 40 års erfaring med barnehagedrift. Barnehagen drives av et styre bestående av foreldrerepresentanter. Vi er en ideell organisasjon hvilket betyr at alt eventuelt overskudd går tilbake til videre drift og utvikling av barnehagen.

Barnehagen har plass til 29 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen vår er en læringsarena med fokus på trygghet, sosial kompetanse og lek. Vi ønsker å holde høy kvalitet på det pedagogiske arbeidet og vi skal selvsagt følge regelverket i forhold til statlige og kommunale føringer.

Personalet består av en kreativ, ansvarsfull, morsom, omsorgsfull gjeng som brenner for jobben sin. Hos oss legger vi vekt på å ha et godt og trygt miljø, hvor barn, foreldre og personalet vil trives og utvikle seg. Derfor bruker vi tid på foreldresamarbeidet. Trygge foreldre gir trygge barn! Vår visjon er ” Trygg og godt for stort og smått “.

Vår historie

Jettegryta Barnehage ble startet i 1974 av Husmorlaget (nå Norges Kvinne og familieforbund) som en 6-årsklubb/førskole. I 1997 startet 6-åringene på skolen og barnehagen fikk navnet 5-årsklubben, og etter hvert ble det kortidsbarnehage da det i 2001 ble åpnet for 4-åringer. I 2003 ble det åpnet for 3-åringer, og åpningstiden økte gradvis fra 4 dager à 4 timer, til fulltidsbarnehage. Barnehagen holdt opprinnelig til i Haugjordet grendehus på Bøleråsen med adresse Jettegryta 1. Siden 2011 har barnehagen holdt til i Smedsrud grendehus i Tussestien 6 på Langhus og byttet navn fra Jettegrtya til Hjertegryta i 2018. 

Ideell organisasjon

Langhus Kvinne- og familieforbund er et lokallag av Norges Kvinne og familieforbund, en partipolitisk uavhengig organisasjon for kvinner og menn. Forbundet arbeider innenfor fire hovedområder: kvinner og helse, mat og helse, et varmere samfunn og flerkulturelt arbeid i Norge. Organisasjonen har ca 3000 medlemmer fordelt på 9 kretser og 160 lokallag på landsbasis.