I barnehagen vår treffer dere engasjerte voksne som brenner for barna deres. Vi har en stabil personalgruppe der flere av de ansatte har lang yrkeserfaring og har fulgt Hjertegryta i over 15 år, mens andre har kommet til mer nylig. De er en aktiv og turglad gjeng som deler av naturgleden med barna på små og store utflukter i nærmiljøet. I tillegg til faget bringer de med seg sine personlige ressurser som er med på å krydre hverdagens innhold med sang og musikk, forming og håndarbeid, dyrking i hagen, idrett og friluftsaktiviteter samt lesing og historiefortelling.

Voksenrollen

Å være en aktiv, deltakende voksen er viktige fokusområder for oss. Derfor er de voksne tilstede i lek og bidrar til å skape trygge rammer for barna.

Vi voksne har som mål å gi barna trygghet, gi rom for glede og humor, være aktivt til stede i barnas lek ved å observere, lytte og delta. Vi skal gi varme og omsorg til det enkelte barn og gi rom for undring, kunnskap og mestring.

Ansatte

Personalgruppa består av:

  • Ann-Christin Mørch (Assistent)
  • Cassandra Theresa Pino (Vikar)
  • Ellen Brekke (Pedagogisk leder/pedagog)​
  • Heidi Olsen (Barne- og ungdomsarbeider)​
  • Kristin Hove Halland (Pedagog)
  • Linda Nesje (Pedagogisk leder)​
  • Ramlo Ahmed (Pedagogisk leder)
  • Rosita Jonsson (Styrer & pedagog)​
  • Seinab Ali Alan (Assistent)​