Revehiet er avdelingen for de store barna i Hjertegryta barnehage. På Revehiet har vi 18 barn i alderen 3-6 år.

Vi har stor fokus på lek og har ulike aktiviteter i grupper hver uke. I gruppene får barn som er like gamle være sammen i lek og læring. Det er engasjerte voksne som legger opp aktiviteter etter alder og utviklingsnivå.

Førskolegruppa har fokus på språk og matematikk med tanke på skolestart og har tradisjon for å delta på skiskole.

Mandag er tur dag og da benytter vi oss ofte av de fine turmulighetene vi har i nærområdet, og tar gjerne med oss mat og griller. Vi er ute hver dag og har et flott uteområde med mange muligheter for kreativ og variert lek.