Evne til å vise omsorg for seg selv og andre. Kort fortalt skal barna lære å være medmenneske og en god venn.