Her jobbes det aktivt hver dag i lek og læring. Språksprell og språkiste er et verktøy som vi bruker i hverdagen. Vi bruker også rim, regler og høytlesing.