Hjertegrytas arbeid bygger først og fremst på trygghet. For oss er det viktig at foreldrene føler trygghet og tillit til barnehagen. Et godt samarbeid med foreldre vektlegges fra første møte med barnehagen. Gjennom foreldrenes trygghet bygges også barnas trygghet og trivsel, som er en forutsetning for utvikling og læring. Dette gjenspeiles i våre verdier som er trygghet , vennskap og harmoni.

Vi jobber bevisst og tett med å bygge gode fellesskapsfølelser. Derfor står lek og vennskap, samspill og kommunikasjon, sentralt i våre planer for arbeidet. Våre satsningsområder er:

Les mer om: