Barna lærer i alle situasjoner gjennom dagen. Vi har et helhetlig læringssyn og har kommet frem til tre verdier som vi syns er viktige for barns utvikling til å bli trygge, selvstendige barn som tar gode avgjørelser:​

Trygghet

Barn må være trygge for å kunne utvikle seg og utfolde seg.  Vi bruker mye tid i tilvenning av nye barn, til at foreldre og barn skal bli trygge i barnehagen og bli kjent med personalet.  For å bli trygg bruker vi små grupper, en tydelig struktur og gode rutiner så hverdagen blir forutsigbar for barna.​

Vennskap​

Alle barn trenger en venn, noen som venter på deg, en som gleder seg til du kommer og en som savner deg når du er borte. Du lærer mye gjennom vennskap, det å dele med andre, ha plass til alle, kunne samarbeide og ha en god kommunikasjon. Vise respekt og ha empati og ha sosial kompetanse er også viktig for vennskap.​

Harmoni​

Det er viktig med positivitet og godhet og varme. Det skal vare godt å komme inn i barnehagen. Mann skal bli sett og hørt på en god måte, både barn og voksne. ​